Wczytuję dane...
Regulamin obowiązujacy do 25-12-2014


1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.tylkostylowe.pl jest prowadzony przez firmę RICORDO z siedzibą w Izabelinie, 05-080, ul. Podbipięty 18, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Izabelin pod nr 2141, NIP 521-150-85-54, REGON 141976559, tel 22 7218693, kom 519 705 630, e-mail sklep@tylkostylowe.pl

Konto bankowe:
MBank SA 34 1140 2004 0000 3802 6364 8075

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

3. Sklep internetowy tylkostylowe.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę http://www.tylkostylowe.pl.

4. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany towar wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

5. Wszystkie oferowane przez nas towary są oryginalne i fabrycznie nowe.

6. Zamówiony towar dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich).

7. Złożenie zamówienia może być powiązane z rejestracją w sklepie lub może być realizowane bez rejestracji.

8. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych firmy RICORDO. Dane są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb firmy i nie będą udostępniane innym podmiotom. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania lub usunięcia.

9. Sklep obsługuje płatności:
a. Przelewem. Po otrzymaniu zamówienia do Klienta wysyłany jest e-mail potwierdzający
zamówienie z numerem rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty.
b. Za pobraniem. Po potwierdzeniu zamówienia i skompletowaniu paczki zostanie ona wysłana
a płatność nastąpi u kuriera.

10. Koszty dostawy zakupionego towaru:
a. W przypadku płatności przelewem
i. Wartość zamówienia do 300 PLN - od 14 PLN.
ii. Wartość zamówienia powyżej 300 PLN - bezpłatnie
b. Za pobraniem od 35 PL N

11. Przy każdym oferowanym towarze podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia. Informuje on, ile dni roboczych zazwyczaj upływa od momentu otrzymaniu pełnej kwoty na konto bankowe (przy płatnosci w formie przedpłaty przelewem) lub od potwierdzenia zamówienia (płatność za pobraniem) do chwili przygotowania zamówionego towaru i wysyłki. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości. tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów.

12. Termin otrzymania zamówionej przesyłki to czas realizacji zamówienia oraz czas dostawy.

13. W przypadku, gdy towar jest niedostepny, ze względu na międzynarodowy charakter dostaw, podany na poszczególnych kartach produktu termin realizacji zamówień może ulec zmianie (terminy realizacji zamówień na kartach produktu są niezwłocznie aktualizowane).

14. Jeżeli z przyczyn niezależnych od firmy RICORDO czas realizacji zamówienia będzie dłuższy niż podany na naszych stronach internetowych, skontaktujemy się z Kupującym w celu poinformowania o zmianach i potwierdzenia dalszej realizacji zamówienia.

15. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. Wysyłane przesyłki są ubezpieczone.

16. Usługobiorca (Klient) będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres: ul. Podbipięty 18, 05-080 Izabelin.
W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
Jeżeli towar spełnia wymienione w tym punkcie wymagania, zostanie wystawiona i wysłana do klienta faktura korygująca. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej na adres ul. Podbipięty 18, 05-080 Izabelin.
Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania sprzedanych rzeczy.

17. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania sprzedanej rzeczy do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

18. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu tylkostylowe.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu tylkostylowe.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

19. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.